Izvedeni projekti:

Energetsko skrbništvo za kovinsko industrijo
2016

Energetsko skrbništvo za trgovski center
2016

Energetsko skrbništvo za plastično industrijo
2016

Energetsko skrbništvo za papirno industrijo
2016

Energetsko skrbništvo za kemično industrijo
2016

Metodologija za spremljanje zadevnih trgov z zemeljskim plinom
Agencija za energijo, 2016

Napoved cen terminskih pogodb električne energije do leta 2017
IREET, d.o.o., 2013

Napoved cen terminskih pogodb električne energije za obdobje 2012 - 2017
IREET, d.o.o., 2012

Napoved cen terminskih pogodb električne energije za leto 2015
IREET, d.o.o., 2012

Zamenjava dobaviteljev električne energije: razvoj in vzroki za zamenjavo dobavitelja električne energije
Agencija za energijo, 2012

Dolgoročna napoved cene za zagotavljanje terciarne regulacije v RS
IREET, d.o.o. za Termoelektrarna Brestanica d.o.o., 2011

Izbrana poglavja pri projektu »Definiranje ključnih dejavnikov uspeha in vzpostavitev sistema kazalnikov uspeha v sektorju obratovanja Elektro – Slovenija, d.o.o.«
Korona d.d. za Elektro - Slovenija, d.o.o., 2011

Izdelava modela za napoved urnih cen električne energije v programskem jeziku GNU Octave in izdelava programa v okolju Java
Petrol, d.d., 2011

Ocena delovanja storitvenega centra v okviru projekta SeRViS-TSO
Alanta d.o.o. za INEA d.o.o., 2010

Izdelava programa za kratkoročno napoved prenosnih izgub v VN elektroenergetskem omrežju Slovenije
Elektro - Slovenija, d.o.o., 2010

Urna napoved prenosnih izgub razdelilnih SN omrežij v RS za leto 2011
SODO d.o.o., 2010

Izbrane znanstvene raziskave:

Probabilistic Transmission Network Planning Based on Risk Criteria, 2017

Planning of electric vehicle infrastructure based on charging reliability and quality of service, 2017

Stochastic assessment of investment efficiency in a power system, 2017

Evaluating generating unit unavailability using Bayesian power priors, 2016

Impact of electric-drive vehicles on power system reliability, 2015

Stochastic generation-expansion planning and diversification of energy transmission paths, 2013

Assessment of investment efficiency in a power system under performance-based regulation, 2013

Exploitation of electric-drive vehicles in electricity markets, 2012

Market-based congestion management in electric power systems with increased share of natural gas dependent power plants, 2011

Stochastic optimal charging of electric-drive vehicles with renewable energy, 2011

Short-term transmission-loss forecast for the Slovenian transmission power system based on a fuzzy-logic decision approach, 2011

An improved voltage-collapse protection algorithm based on local phasors, 2008

An improved method for assessing voltage stability based on network decomposition, 2006

Modified topological generation and load distribution factors, 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  © 2017 Infinitas d.o.o.. All rights reserved.