Družba Infinitas d.o.o. ponuja vsem gospodinjstvom brezplačno:

Preveritev mesečnega obračuna
Primerjavo ponudb dobaviteljev in izbor najugodnejšega ponudnika
Izračun prihranka ob spremembi dobavitelja
Predstavitev postopka za zamenjavo dobavitelja

Od vas potrebujemo račune za dobavo električne energije za vsaj zadnje tri mesece. Račune lahko posredujete po elektronski pošti na naslov:

 

 

V letu 2015 predstavljajo gospodinjstva približno 25 % delež v skupni porabi električne energije v Sloveniji. Spodnja slika prikazuje statistiko za obdobje 2009 – 2015.

Največ električne energije v gospodinjstvih porabijo veliki gospodinjski aparati (20 %), kot so hladilniki (6 %), zamrzovalne skrinje (5 %), pralni in sušilni stroji (6 %), pomivalni stroji (3 %). Sledita ogrevanje sanitarne vode (19 %) in ogrevanje prostorov (10 %). Manj električne energije se nameni kuhanju (8 %), razsvetljavi (7 %), osebnim računalnikom, televiziji (7 %) in hlajenju prostorov (3 %). Preostalih 26 % se namenja ostalim napravam, kot so mali električni aparati, zabavna elektronika, električna vozila in ostalo. Deleže prikazuje spodnja slika.

Gospodinjstva vsak mesec plačujejo račune za dobavo električne energije. Poleg električne energije se plačuje tudi omrežnina za prenos in distribucijo električne energije, razni prispevki, trošarina in DDV. Strukturo končnega zneska prikazuje spodnja slika.

Omrežnina, prispevki, trošarine in DDV se zaračunajo gospodinjstvu glede na njegovo obračunsko moč (maksimalni tok vgrajene varovalke) in porabljeno električno energijo (mesečna dejanska poraba ali pavšal). Na ta del stroška dobavitelji nimajo vpliva, saj omrežnino, prispevke, trošarine in DDV določi Vlada RS oz. Agencija za energijo.

Dobavitelji delujejo v tržnem okolju in so podvrženi konkurenci. Kot taki skušajo gospodinjstvom skozi redne in posebne akcijske ponudbe zagotoviti najugodnejše cene za električno energijo. Zamenjava dobavitelja je za gospodinjstvo brezplačna, postopek pa je enostaven in hiter.

 

 

 

 

 

 
   
  © 2017 Infinitas d.o.o.. All rights reserved.