Družba Infinitas d.o.o. deluje pod licenco Laboratorija za elektroenergetske sisteme na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Usmerjena je v svetovanje in razvoj programskih rešitev na področju elektroenergetike in energetike na splošno.

V okviru svetovanja se izvajajo tehnične in ekonomske analize ter študije na več področjih:

Proizvodnja električne energije:

Tehnično in ekonomsko vrednotenje novih tehnologij
Optimalno angažiranje proizvodnih enot
Ekonomsko dispečiranje elektrarn
Koncepti vzdrževanja elektrarn
Hranilniki električne energije

Elektroenergetski sistemi in omrežja:

Zanesljivost obratovanja sistemov in omrežij
Kratkoročna in dolgoročna napoved potreb po električni energiji
Koncepti razvoja elektroenergetskih sistemov
Zagotavljanje sistemskih storitev
Hranilniki električne energije
Razvoj pametnih omrežij

Industrija in široki odjem:

Napoved potreb po električni energiji in energentih
Napoved cene električne energije in energentov
Optimizacija nabave električne energije in energentov
Spremljanje porabe električne energije in energentov
Učinkovita raba energije
Upravljanje in krmiljenje odjema
Kompenzacija jalove moči in regulacija napetosti
Neprekinjenost dobave električne energije

Gospodinjstva:

Izbor najugodnejšega dobavitelja električne energije in zemeljskega plina
Ukrepi za zmanjšanje porabe električne energije in zemeljskega plina
Uvedba koncepta aktivnega odjemalca
Energetska samooskrba

Poleg analiz in študij ponuja družba svojim naročnikom številne produkte in programske rešitve:

Energetski skrbnik za industrijo in široki odjem
Sistem za sprotno spremljanje porabe električne energije in energentov
Sprotna kratkoročna napoved porabe električne energije in energentov
Sprotna kratkoročna napoved cene električne energije in energentov
Dolgoročna napoved cene električne energije in energentov s tedenskim osveževanjem
Tedenski pregled razmer na trgih z električno energijo in energenti
Energetski svetovalec za gospodinjstva
Programsko orodje za oceno zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema
Programsko orodje za oceno učinkovitosti investicij v elektroenergetski sistem

 

 

Miloš Pantoš, direktor
T: +386 41 377 313
F: +386 59 160 720

Družbo vodi dr. Miloš Pantoš, univ. dipl. inž. el., ki je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi vodja Laboratorija za elektroenergetske sisteme. Leta 2009 je v okviru Fulbrightove štipendije kot raziskovalni sodelavec deloval na fakulteti Illinois Institute of Technology, Chicago, ZDA. Pedagoško in raziskovalno pokriva področja, kot so obratovanje, vzdrževanje, načrtovanje, zaščita in vodenje elektroenergetskih sistemov, trgovanje z električno energijo, optimizacija v energetiki, upravljanje s tveganji, proizvodnja električne energije, upravljanje odjema ipd. V mednarodnih krogih se je uveljavil kot strokovnjak predvsem z objavami številnih raziskovalnih del, skozi uredništvo v prestižni reviji IEEE Transactions on Smart Grid v letih od 2010 do 2016 in z recenzijami znanstvenih del v založbah IEEE, Elsevier, IEE, Wiley ipd. Je tudi član mednarodnih strokovnih organizacij IEEE in CIGRE.

Povezava do življenjepisa: cv_mp_6.3.2017.pdf.

 

 

Infinitas, družba za raziskave, razvoj in svetovanje, d.o.o.
Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 3709027000
Identifikacijska številka za DDV: SI39303829
TRR: SI56 0203 8025 8528 523 (NLB Ljubljana)
T: +386 41 377 313
F: +386 59 160 720

 

 

 

 

 

 
   
  © 2017 Infinitas d.o.o.. All rights reserved.